Vols ser Soci !
Descomptes durant tot l’any en molts programes
TRIMESTRAL: 15€
ANUAL: 55€

L’associació Tot Pel Claqué és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1999 per iniciativa del ballarí Guillem Alonso i l’advocada Maribel Pascual juntament amb un grup de ballarins -Roser Font, Jep Meléndez i Laia Molins-.
Aquesta associació es va crear per tal d’adquirir personalitat jurídica i de poder realitzar activitats culturals i crear una plataforma per a tots els ballarins. Les activitats de l’Associació estan regulades per la llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Els fins de l’associació, tal i com estableixen els seus estatuts són: Divulgació de les arts escèniques, sobretot el que fa referència al claqué (queda exclòs tot ànim de lucre).

És una entitat que preten impulsar el claqué realitzant activitats relacionades amb la dansa ; ja sigui organitzant classes o cursets, organitzant o promovent actuacions, i sobretot que serveixi d’eina per agrupar i defensar els interessos de tots els ballarins de claqué del nostre país.

Actualment composen la Junta Directiva:

  • Presidenta / Laia Molins Forcadell
  • Secretària / Roser Font Caminal
  • Tresorera/ Agnès Padrós Cuxart